1. Prihvaćanje Uvjeta korištenja

Na pristup i korištenje naše mobilne i web aplikacije na adresi www.mojcaffe.com (dalje u tekstu: MojCaffe.com sustav) primjenjuju se ovi Uvjeti korištenja te svi važeći zakoni i drugi pravni propisi. Pristupom MojCaffe.com sustavu s Vašeg mobilnog telefona, računala ili drugog uređaja (dalje u tekstu: Uređaji) smatra se da ste ove Uvjete korištenja kao i našu Policu privatnosti (dostupnu na MojCaffe.com/privacy.html) pročitali, razumjeli te da ih u cjelosti prihvaćate. Ukoliko ne prihvatite ove Uvjete korištenja i Policu privatnosti (dalje u tekstu: Uvjeti), ne koristite MojCaffe.com sustav.

Kompanija “Mob-AppDot” j.d.o.o., Aerodrom 12, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, OIB: 33140525168, MBS: 4297393, (dalje u tekstu: MojCaffe.com) zadržava pravo revidirati Uvjete u bilo kojem trenutku kao i ukinuti pristup MojCaffe.com sustavu bez predhodnog obavještenja. Vaša je obaveza da Uvjete povremeno ponovo pročitate kako biste se upoznali s eventualnim promjenama. Korištenje MojCaffe.com sustava nakon izmjene Uvjeta podrazumjevat će da ste sa izmjenama upoznati te da ih razumijete i u cijelosti prihvaćate. Isključujemo odgovornost za bilo kakvu štetu prouzrokovanu korisnicima, registriranim korisnicima ili trećim licima uslijed takvih izmjena.

2. Definicija

MojCaffe.com sustav pruža interaktivnu on-line uslugu kojom upravlja kompanija "Mob-AppDot” j.d.o.o., Aerodrom 12, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, OIB: 33140525168, MBS: 4297393. Usluge se sastoje od upravljanja sadržajem, organiziranjem i vođenjem loyalty programa, zajednički sa partnerskim kompanijama i trećim licima.

3. Općenito

Ovi Uvjeti odnose se na korištenje MojCaffe.com sustava od strane krajnjih korisnika (dalje u tekstu: Korisnik). Pravo korištenja MojCaffe.com sustava osobno je pravo Korisnika, i ne može se prenositi na druge fizičke ili pravne osobe. Korisnik je osobno odgovoran za zaštitu svoje zaporke. Korisnik je dužan da čuva podatke o svom korisničkom računu, te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa. Registracijom na MojCaffe.com sustav sa svog Uređaja, i/ili prihvaćanja pristupa na MojCaffe.com sustav sa vašeg Facebook naloga ili naloga druge društvene mreže (dalje u tekstu: Društvene mreže), također se smatra da ste ove Uvjete razumjeli te da ih u cijelosti prihvaćate.

Također, registracijom na MojCaffe.com sustavu i prihvaćanjem Uvjeta, Korisnik daje suglasnost da se osobni podaci uvrste u evidenciju registriranih korisnika i da se slaže sa korištenjem njegovih podataka na način i u svrhu opisanu u nastavku.

4. Korisnički profil – Korisnički račun

Da biste mogli da koristite MojCaffe.com sustav od vas se traži da registrirate korisnički profil (dalje u tekstu: Račun). Prijava na MojCaffe.com sustav omogućava unos i validaciju fiskalnog računa, pregled stanja povrata od novčane vrijednosti kod partnerskih firmi te pozivanje prijatelja u sustav putem jedinstvenog linka (link za pozivanje) kao i pregled liste pozvanih prijatelja. Osobni podaci su neophodni za završetak postupka prijave, koji se kasnije koriste za dalju komunikaciju s registriranim korisnicima.

Prilikom prijave na Račun, suglasni ste da ćete dati samo točne i potpune podatke, kao i suglasnost na javno objavljivanje profilne slike, nad kojom imate prava za distribuciju, odnosno da fotografija koju objavljujete ne krši nečije autorsko pravo i da nije pornografskog ili drugog neprimjerenog i zakonom zabranjenog sadržaja. Vi ste isključivo odgovorni za pristup na svoj Račun. Ako netko drugi pristupi na vaš Račun sa Društvene mreže, mi ćemo se osloniti na tu Društvenu mrežu i pristupnu zaporku, a vi nam dajete suglasnost da se takav pristup Računu smatra kao pristup od vas osobno. Ako ste primjetili da se vaš Račun na Društvenoj mreži ili zaporka, koriste bez vašeg odobrenja, molimo da nas odmah obavijestite slanjem e-maila na office@mojcaffe.com

U slučaju promjena, potrebnih dopuna ili pogrešnih osobnih podataka, Korisnik može provjeriti i po potrebi promjeniti ili dopuniti svoje podatke unešene kod registracije.

Registrirani Korisnik može ostvarivati povrat od novčane vrijednosti sa fiskalnih računa od različitih firmi (dalje u tekstu: MojCaffe.com Partneri), direktno ili iz svoje affiliate mreže pozvanih prijatelja, samo sa teritorija države u kojoj živi, odnosno gdje ima prijavljeno boravište, a koju je naveo prilikom registracije, odnosno otvaranja Računa.

Otvaranje Računa na MojCaffe.com sustavu je potpuno besplatno.

5. Unos, provjera i validacija fiskalnog računa

MojCaffe.com sustav vam nudi mogućnost unosa i validacije fiskalnih računa izdatih prilikom vaše kupovine od strane MojCaffe.com Partnera i automatske preraspodjele ugovorenog postotka povrata sa MojCaffe.com Partnerima na 4 (četiri) ravnopravna dijela od ukupnog iznosa Vašeg validiranog fiskalnog računa.

Prvi dio, koji možete pogledati u rubrici "Računi", raspoređuje se direktno na vaš Račun. Dok se drugi, treći i četvrti dio preraspodjele postotka raspoređuje kroz predhodno izgrađenu affiliate mrežu preporuka prijatelja.

Proces validacije započinje unosom MojCaffe Bonus Identifikacijskog Koda (dalje u tekstu: BIK kod) s fiskalnog računa u tekstualnom obliku ili (gdje god je to moguće) skeniranjem QR koda. Po validaciji podataka vrši se izračunavanje iznosa povrata od novčane vrijednosti i preraspodjela istog.

U slučaju da ne možete unjeti i validirati BIK kod iz bilo kojeg razloga, potrebno je da kontaktirate naš korisnički servis. Obavezni ste poslati fotografirani ili skenirani fiskalni račun koji nije moguće validirati.

Ukoliko namjerno ili nenamjerno u više pokušaja unesete neispravne BIK kodove, MojCaffe.com ima pravo da, privremeno ili trajno blokira vaš Račun iz sigurnosnih razloga bez predhodne najave ili obavijesti.

6. MojCaffe Bonus Identifikacijski Kod (BIK)

BIK kod je sigurnosni kod koji se tiska na fiskalni račun i objedinjuje u sebi osnovne informacije od MojCaffe.com Partnera potrebne za izračunavanje preraspodjele postotaka, odnosno povrata od novčane vrijednosti računa Korisniku na MojCaffe.com sustavu.

BIK kod je jedinstven za sve izdate fiskalne račune i sadrži slova engleske abecede i brojeve 0-9. Dužina BIK koda je varijabilna i iznosi minimum 8 znakova. BIK kod se može tiskati proizvoljno (radi lakšeg čitanja i tiskanja) u više redova ili u jednom redu sa umetnutim crticama ("-"). Crtice se ne moraju upisivati prilikom unosa BIK koda. Ukoliko tehničke mogućnosti to omogućavaju, BIK kod može biti tiskan na računu (ili na dodatku uz fiskalni račun) u vidu QR koda.

7. Iskorištenje povrata od novčane vrijednosti fiskalnog računa

7.1 Povrat od novčane vrijednosti

Na MojCaffe.com sustavu nema i ne vrši se platni promet (niti u jednom smjeru, kako uplate tako i isplate).

Pod povratom od novčane vrijednosti sa fiskalnog računa (u daljnjem tekstu: Povrat), podrazumjevamo prikupljeni iznos (vrijednost) koji ste ostvarili prilikom validacije osobnih fiskalnih računa i prilikom preraspodjele iz mreže prijatelja, odnosno njihovih validiranih fiskalnih računa. Povrat se isključivo na MojCaffe.com sustavu evidentira, vodi i dostavlja kako MojCaffe.com Partnerima, tako i Korisnicima u vidu tjednog obračuna unijetih i validiranih fiskalnih računa, a MojCaffe.com Partneri na osnovu njih prilikom prve naredne kupovine Korisnika prihvaćaju ostvareni prikupljeni iznos kao vrijednost za određene popuste u vidu robe ili usluge. Ostvareni Povrat se ne može unovčiti ili za njega tražiti novčana isplata od strane MojCaffe.com sustava ili MojCaffe.com Partnera od strane Korisnika.

7.2 Podnošenje zahtjeva za iskorištenje Povrata

Zahtjev za iskorištenje Povrata možete podnijeti bilo koji dan u tjednu ili ga po želji deaktivirati, najkasnije do nedjelje u 23:59:59 sati. Ukoliko ne izvršite podnošenje zahtjeva u aktualnom tjednu, cjelokupni prikupljeni iznos Vam se automatski prenosi u slijedeći obračunski tjedan.

Zahtjev za iskorištenje Povrata mora sadržavati iznos koji želite iskoristiti izražen pojedinačno po svakom MojCaffe.com Partneru kod koga ste stekli pravo na iskorištenje.

Svi podnijeti zahtjevi se obrađuju ponedjeljkom a potvrdu o obrađenom zahtjevu dobivate na e-mail adresu. Također, status Vašeg zahtjeva vidljiv je u svakom trenutku i u Vašem Računu. Potvrda sadrži detaljno uputstvo o načinu iskorištenja u vidu vaučera za svakog MojCaffe.com Partnera kod koga ste podnijeli zahtjev. MojCaffe.com Partner zadržava pravo slobodne izmjene minimalnog iznosa koji ste u mogućnosti da iskoristite kao i datuma do kojeg ste u mogućnosti da iskoristite povrat od novčane vrijednosti. Ovi uvjeti su jasno izraženi na MojCaffe.com sustavu i vaučeru.

7.3 Iskorištenje Povrata

Za iskorištenje ostvarenog Povrata morate otići osobno kod MojCaffe.com Partnera i prikazati vaučer tiskan na papiru ili putem ekrana na mobilnom telefonu / tablet računalu. Daljnji proces iskorištenja zavisi od toga posjeduje li MojCaffe.com Partner osobni loyalty program (kartice loyalnosti) ili ne. U prvom slučaju prikazani iznos na vaučeru bit će prebačen na Vašu loyalty karticu (uz moguću konverziju u bodove) a u drugom dobivate mogućnost kupovine sa vaučerom.

Za svaki ostvareni Povrat morate iskoristiti punu vrijednost u jednoj posjeti. Nije moguće vraćanje novca, odnosno vraćanje razlike između cijene proizvoda ili usluge i vrijednosti ostvarenog Povrata (osim ako su MojCaffe.com Partneri to dužni učiniti prema važećim zakonima). Prilikom iskorištenja MojCaffe.com Partner ima pravo da zatraži na uvid Vašu važeću osobnu iskaznicu ili drugi službeni važeći identifikacijski dokument.

Povrat možete iskoristiti odmah po prijemu vaučera (i/ili obavijesti da Vam je vrijednost prebačena na loyalty karticu, ukoliko MojCaffe.com Partner posjeduje svoj loyalty program). Imajte na umu da svaki ostvareni Povrat ima ograničen vremenski rok za iskorištenje. Nakon tog vremenskog roka Povrat i vaučer ne mogu se iskoristiti. MojCaffe.com Partneri su dužni primiti zahtjeve za iskorištenje Povrata u skladu sa ovim Uvjetima te važećim zakonima. Ako MojCaffe.com Partner odbije da primi Vaš zahtjev i/ili vaučer, onda ste dužni odmah nas o tome obavijesti kako bi se nastali problem u što kraćem roku otklonio. U takvom slučaju nas kontaktirajte na office@mojcaffe.com

Povrat i vaučer ne mogu biti korišteni, odnosno otkupljeni za plaćanje poreza, savjeta, utovara, prijevoza i slično. MojCaffe.com niti MojCaffe.com Partneri nisu odgovorni za izgubljene ili ukradene vaučere ili loyalty kartice.

8. Pravo na odustajanje

Ukoliko Korisnik nije izvršio iskorištenje ostvarenog Povrata po dobijenom obračunu u predviđenom periodu (roku) za to, u tom slučaju više nije moguće iza tog roka naknadno zatražiti iskorištenje i smatrat će se da je Korisnik time iskoristio pravo na odustajanje, bez daljnje mogućnosti potraživanja bilo koje vrste od strane MojCaffe.com sustava ili MojCaffe.com Partnera.

9. Trgovačka odgovornost

MojCaffe.com organizira, vodi i vrši periodične obračune za loyalty program, povrat od novčane vrijednosti i affiliate sustav za svoje Korisnike i Partnere. Međutim, MojCaffe.com Partneri su jedini izdavatelji robe ili usluga. Korisnik stječe pravo na iskorištenje ostvarenog Povrata u skladu sa uvjetima utvrđenim u ovim Uvjetima, kao i navedenim uvjetima kod svakog MojCaffe.com Partnera zasebno. MojCaffe.com nema nikakvu odgovornost za kvalitetu proizvoda ili usluga koje pružaju MojCaffe.com Partneri i izričito se odriče bilo kakve odgovornosti za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu, troškove ili druge gubitke vezane za proizvode ili usluge koje MojCaffe.com Partneri daju Korisnicima.

10. Opći i posebni uvjeti za iskorištenje Povrata

Svi izdati obračuni za iskorištenje ostvarenog Povrata se izdaju uz određene uvjete, kao što je vremenski rok tokom kojeg se može izvršiti iskorištenje, odnosno datum njegovog isteka. Ovi posebni uvjeti pojavljuju se na MojCaffe.com sustavu i/ili vaučerima. Ako postoji bilo kakav sukob između specifičnih uvjeta naznačenih na MojCaffe.com sustavu ili vaučerima i ovih Uvjeta, posebni uvjeti će prevladati.

11. Posebne promotivne aktivnosti

S vremena na vrijeme MojCaffe.com sustav može ponuditi posebne promocije, natjecanja i/ili nagradne igre namjenjene poticanju za korištenje MojCaffe.com sustava. Određeni propisi za takve posebne promotivne aktivnosti bit će objavljeni na MojCaffe.com sustavu sa opisom svake promocije posebno.

12. Oprema

Vi ste isključivo odgovorni za nabavku i održavanje svoje računalne opreme ili bilo kojeg drugog Uređaja koji se koristi za pristup MojCaffe.com sustavu.

13. Ograničeno i uvjetno korištenje MojCaffe.com sustava

MojCaffe.com sustav vam daje ograničen, neekskluzivan, neprenosiv pristup i korištenje kao uslugu za osobnu, nekomercijalnu upotrebu, podložnu svim uvjetima navedenim u ovim Uvjetima.

Ograničeno i uvjetno korištenje MojCaffe.com sustava daje vam pravo za osobnu, nekomercijalnu upotrebu. Ovo poglavlje dodatno ograničava prava. Trebalo bi ga pročitati pažljivo.

13.1. Vi prihvaćate da vaša osobna nekomercijalna upotreba znači korištenje MojCaffe.com sustava isključivo za namjenu organiziranja i vođenja loyalty programa. Ne smijete koristiti MojCaffe.com sustav za bilo koju drugu svrhu, uključujući bez ograničenja i analizu, pregled ili preuzimanje informacija o funkcionalnosti, sadržaja, ili pojedinih elemenata MojCaffe.com sustava za komercijalne ili druge svrhe.

13.2. Osim toga, ne možete ukloniti obavijesti koje se odnose na sadržaj ili rad MojCaffe.com sustava, također za reprodukciju, preuzimanje, mijenjanje, objavljivanje, distribuiranje, emitiranje, povezivanje, prodavanje, izdavanje, prilagođavanje, javno prikazivanje ili bilo na koji drugi način iskorištavanje ili zloupotrebljavanje MojCaffe.com sustava, strogo je zabranjeno bez izričitog pismenog odobrenja kompanije "Mob-AppDot" j.d.o.o.

13.3. MojCaffe.com polaže autorska prava na osobne sadržaje (tekstove, fotografije i ostalo). Neovlašteno korištenje bilo kojeg djela MojCaffe.com sustava, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

13.4. Korisnik se slaže da je korištenje MojCaffe.com sustava isključivo na odgovornost krajnjeg Korisnika i da će u skladu sa ovim Uvjetima Korisnik izričito:

 • Koristiti sustav odgovorno i da će poštovati druge Korisnike u interakcijama i da neće postavljati sadržaj ili druge materijale na MojCaffe.com sustav.
 • Strogo su zabranjene klevete, prevare, zablude, netočne, uvredljive, pornografske, vulgarne, nepristojne, štetne, prijeteće, uznemirujuće, nasilničke, rasne, etničke ili druge vrste ponašanja ili komunikacije, uključujući komunikaciju koja predstavlja (ili potiče ponašanje koje se smatra) za krivično djelo ili na drugi način krši bilo koji lokalni, državni ili međunarodni zakon, propis ili standard ponašanja;
 • Objavljivanje osobnih stvari u vezi bilo koje osobe;
 • Povrijediti ili zloupotrijebiti bilo patent, zaštitni znak, poslovnu tajnu, autorska prava, privatnost ili druga prava bilo koje osobe ili subjekta;
 • Obuhvaća sva neovlaštena oglašavanja, promotivne materijale, spamove, lančana pisma, piramidalne sheme, ili bilo koji drugi oblik uznemiravanja;

Strogo je zabranjeno na MojCaffe.com sustavu:

 • Štetiti maloljetnicima na bilo koji način;
 • Predstavljati se kao druga osoba, ili na drugi način lažno predstaviti svoju povezanost sa osobom ili entitetom;
 • Prikupljati osobne informacije, uključujući imena, e-mail adrese ili druge informacije, za bilo koju svrhu;
 • Nasilno ili na drugi način uznemiravati druge;
 • Pokušati neovlašteno pristupiti, ometati ili prekidati MojCaffe.com sustav te računalni server na kojima se skladište baze podataka spojene na MojCaffe.com sustav;
 • Pokušati koristiti višestruke identitete ili naloge društvenih mreža;
 • Pokušati reproducirati ili manipulirati vaučerima kako bi ih preprodavali po višoj vrijednosti;
 • Pokušati prodavati ili trgovati vaučerima.

13.5. MojCaffe.com sustav može raskinuti svaki odnos sa bilo kojim svojim Korisnikom u bilo kojem trenutku. MojCaffe.com sustav zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koju zaporku ili Račun Korisnika u slučaju bilo kakvog negativnog ponašanja Korisnika, a prema svojoj diskrecijskoj ocjeni.

14. Privatnost i sigurnost

Korisnik potvrđuje da su sve diskusije, komentari, privatne poruke ili drugi načini slanja poruka ili međusobne komunikacije javne, a ne privatne prirode, i da MojCaffe.com sustav može nadzirati komunikacije Korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštanja.

Kako MojCaffe.com sustav ne autorizira tuđe sadržaje, poruke ili informacije stoga poriče bilo kakvu odgovornost za bilo kakve radnje koje su posljedica učešća Korisnika u tim radnjama, uključujući odgovornost za moguće sporne sadržaje. Objavljivanjem komentara, poruka ili drugih informacija na MojCaffe.com sustavu Korisnik daje firmi "Mob-AppDot" j.d.o.o. pravo korištenja tih komentara, poruka ili informacija u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta, ili bilo koje druge pravno dozvoljene namjene.

Imamo pravo, ali ne i obvezu, prema osobnom nahođenju, izmijeniti, odbiti postaviti ili skloniti bilo koji neprimjereni sadržaj koji postavljate ili ste postavili na MojCaffe.com sustavu.

15. Internet stranice trećih strana

Na MojCaffe.com sustavu, linkovi na sajtu i/ili aplikacije u vlasništvu trećih strana kao i informacije ili bilo koji drugi sadržaji ne podliježu ovim Uvjetima. MojCaffe.com sustav ne autorizira informacije ili bilo koji drugi sadržaj te stoga ne preuzima nikakvu odgovornost i ne može biti odgovoran za točnost, potpunost ili pouzdanost istih. Ni pod kojim uvjetima MojCaffe.com sustav neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se Korisnik oslonio na informacije dobivene putem MojCaffe.com sustava i ako Korisnik odluči pristupiti internet stranicama trećih lica, on to čini na osobnu odgovornost.

16. Povezivanje na MojCaffe.com sustav preko drugih internet stranica

Možete se povezati preko Vašeg Računa sa drugih internet stranica (društvenih mreža) na MojCaffe.com sustav pod uvjetom da to činite na korektan i pošten način, a ne na način da šteti ili narušava naš ugled. Također, ne možete se povezati s MojCaffe.com sustavom sa bilo koje društvene mreže sa korisničkog Računa koji nije u vašem vlasništvu. Zadržavamo u takvim slučajevima bezuvjetno pravo da obustavimo daljnje povezivanje bez prethodne najave.

17. Odšteta

Ovaj dio Vas obavezuje na obeštećenje i našu zaštitu od Vaše neovlaštene aktivnosti.

Slažete se da ćete obeštetiti MojCaffe.com sustav, njegove filiale, franšizere, MojCaffe.com Partnere, odgovorne osobe, službenike i zaposlene kao i menadžere od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati upotrebom MojCaffe.com sustava od strane Korisnika.

18. Intelektualno vlasništvo

Svi materijali koji se nalaze na MojCaffe.com sustavu u vlasništvu su kompanije "Mob-AppDot" j.d.o.o., te su kao takvi zaštićeni zakonom, ili se koriste u skladu sa odobrenjem nosioca autorskih prava te nosioca prava na žigovima, kao i u skladu sa drugim potrebnim odobrenjima. MojCaffe.com sustav koristi softwer i poslovni model pod nazivom “Receiptum Rewards”, koji je u vlasništvu firme “Receiptum d.o.o.” (PIB: 109061833, MB: 63895407), koja raspolaže autorskim pravom nad softwerom. Firma “Receiptum d.o.o.” je idejni tvorac i jedini vlasnik softwera i poslovnog modela.

Vi ste isključivo odgovorni za sadržaj koji nam šaljete i suglasni ste da imate potrebno pravo intelektualnog vlasništva nad sadržajem. Međutim, MojCaffe.com sustav zadržava pravo da ukloni sav sadržaj koji pošaljete ukoliko posumnjamo da sadržaj predstavlja kršenje bilo kojeg intelektualnog vlasništva.

19. Elektronska komunikacija

Komunikacija između vas i MojCaffe.com sustava vrši se pomoću elektronskih sredstava, preko MojCaffe.com sustava ili slanjem e-mail poruka. Za ugovorene svrhe, (i) pristajete na primanje priopćenja u elektronskom obliku i (ii) slažete se da svi uvjeti, sporazumi, obavijesti, objave i druge komunikacije koje vam MojCaffe.com sustav dostavlja pomoću elektronskih sredstava zadovoljavaju zakonske uvjete pošto su u pisanom obliku.

20. Korisnička podrška

Sva pitanja, pritužbe i prijedloge dostavite na e-mail MojCaffe.com-a i to: office@mojcaffe.com

21. Razno

U slučaju da je neka od stavki ovih Uvjeta ništavna, takva ništavost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih Uvjeta, te će preostali dijelovi ovih Uvjeta ostati na snazi, a ništavna odredba će se zamjeniti valjanom odredbom koja po smislu i pravoj volji najviše odgovara odredbi koja je ništavna. Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovih uvjeta, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovdje navedenih prava. Osobama mlađim od 16. godina zabranjeno je korištenje MojCaffe.com sustava.

Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja MojCaffe.com sustava (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Zagrebu i rješavaju se u skladu sa pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Registracijom Računa na MojCaffe.com sustav smatra se da je Korisnik ove Uvjete pročitao, razumio i da ih je u cijelosti prihvatio.